การเตรียมตัวก่อน

ข้อมูลทั่วไป

เซลล์รากผม 1 กอ คือ รากผม 1 ราก คือ 1 กราฟ(Graft)หรือ 1 FU(Follicular Unit) จะให้เส้นผม 1-3 เส้น

Strip Harvesting = FUT(Follicular Unit Transplant) คือ ตัดแยกหนังศีรษะออกมาและแยกรากออก แล้วนำแต่รากผมไปปลูกยังส่วนที่ล้านและบาง มีแผลเป็นเส้นแนวเล็กๆปิดบังได้ง่ายด้วยเส้นผมรอบๆ

H.H.H. F.U.E = เจาะ เซาะ เซลล์รากผมทีละราก จากหนังศีรษะหลังใบหู  นำไปปลูก แผลเล็กมากเมื่อหดหายไปแล้ว จึงไม่มีแผลเป็น

ปรึกษาปลูกผม

วันแรก ประมาณ 1 ช.ม.,เจาะเลือด,ตรวจร่างกาย.

วันปลูก ประมาณ 8-12 ช.ม.(1000-5000 ราก)

สระผม วันถัดไป 30 นาที

ตัดไหมถ้ามี 7 วัน

ก่อนผ่าตัด

 1. ยาหรือวิตามิน ถ้ารับประทานยาหรือวิตามินหรืออาหารเสริมอยู่ โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ เช่น ยาฮอร์โมน,ยาห้ามเลือด,ยาความดัน,ยาจิตประสาท ฯลฯ

 2. ASPIRIN,Vitamin E,Vitamin ทุกชนิด,สมุนไพร,Minoxidil,Finasteride,Dutasteride โปรดงดรับประทานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนทำ

 3. Alcohol เหล้า เบียร์ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ งด 48 ช.ม.ก่อนทำ และ 24 ช.ม. หลังทำ

 4. ไม่ตัดผม,โกนหนวด,โกนเครา ยิ่งยาวยิ่งดี ไว้ปิดแผล

 5. นอนหลับพักผ่อนให้เยอะก่อนทำ

 เช้าวันผ่าตัด

       -ไม่ต้องสระผมมาทางเรามีแชมพูฆ่าเชื้อโรคสระให้ก่อนผ่าตัด

       -ใส่เสื้อติดกระดุม,กางเกงหลวม กรณีที่ต้องใช้ขนบนร่างกาย

       -งดสูบบุหรี่ทั้งวันและอีก 1 คืน

       -เริ่ม 7.15 น. เช้า

       -ทางเราเตรียมหมวกแบบพันผ้า(Bandana)สำหรับใส่กลับไว้ให้แล้ว

 

Pre-operative instructions before hair replacement surgery:

 

PREPERATION: 

In order to prepare your surgery in the best possible manner, please observe the following instructions.

 1. On the day of your capillary surgery, please take a shower or bath and wash your hair with a normal shampoo. Please try to avoid using any type of hair spray or other lotions.

 2. It is very important to have a good breakfast the morning of your surgery.

 3. If you are a smoker, it is recommended to avoid smoking 24 hour prior to surgery.

 4. Please do not drink any type of alcohol during the 3 days preceding your surgery.

 

MEDICATION: 

You will have to take the following medication:

 • Minoxidil 2-5 % (+/- 2 weeks before surgery): apply this lotion on your recipient area, twice a day.

 • Prednisolone: 6 times a day, 1 tablet of 5mg (= 30 mg): this treatment is designed to prevent forehead oedema. 
  Normally you do not need to take this medicine if the surgery only affects the vertex.

 • Augmentin 500mg (or any other amoxicillin-based drugs) 3 tablets a day: this antibiotic will prevent any kind of infection.

During consultation, you will have indicated that you are not allergic to any of these medicines. If this is the case, please contact Dr Devroye imperatively.

Start taking Prednisolone and Augmentin one day before surgery. You will have to continue taking these medications up to 3 days after the operation (total: 5 days).

 

BLOOD TEST(S): 

A blood analysis is requested (Hepatitis B, C and HIV). 
Ideally we should have received the results of this blood test at least 2 days prior to the day of surgery.


If you have a copy of the results, you can send it to us by e-mail and provide us with a copy of the results on the day of surgery.

 

FUN PART: MASSAGE DONOR AREA 

It is very important to massage the donor area at least 1 week before surgery in order to soften the skin in this area, which will facilitate the removal of the strip and will reduce any tension that you may feel at the level of the scar after your surgery. This massage will help you to increase the skin's elasticity.

If possible you should start massaging your scalp 2 – 4 weeks prior to surgery, for approximately 10 minutes or better yet 30 minutes per day. 
Moreover, it is recommended to leave your hair long on the back of your head so that it will cover the sutures after surgery.

The day of your surgery, please try to avoid wearing clothes which require pulling them over your head.
We recommend wearing a button shirt.

In order to facilitate placement, we recommend that you also massage the receiving zone.

On the day of surgery you will also receive all the post-op instructions.
We recommend that you do not sleep the night following the intervention. In fact the first hours are crucial. You should not touch the grafts at all. You will be asked to hydrate the receiving zone with a spray that you will receive at the clinic. You will be required to visit the clinic next day for a consultation.

Generally speaking for patients from abroad, there are no issues with travelling the day after surgery.

 

 

IMPORTANT TO TELL DOCTOR: 

If you take multi-vitamins, vitamins B or E, please stop one week before your surgery.Such vitamins could enhance the bleeding..

Don’t take aspirin oranti inflammatory and no herbals medication one week before the surgery.

If you use anti depressor, anticoagulant or beta blocker, please inform the doctor at time of consultation.

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon

© Website Updated by HAIR HAIR HAIR Transplant Surgery -

 

Best & Most Experienced Hair Transplant Doctor in Bangkok - Over 30 years experience - American & International Customers Welcome - Hotels Nearby - Chauffeur Service Available  www.hair-hair-hair.com