กระหม่อม

      กว้างกว่าหน้าผาก จึงต้องใช้ผมมากกว่าเยอะ ผมบางศีรษะล้าน จะค่อยเป็นค่อยไปตลอดเวลา ส่วนล้านบางที่กระหม่อมจึงกว้างออกไปทุกหยุดไม่ได้ เมื่อปลูกแล้วอาจจะมีรอยแหว่งรอบๆอีกได้ เนื่องจากเส้นผมที่จะย้ายมา (DONOR) มักจะมีจำกัด จึงปลูกบนกระหม่อมได้ระดับหนึ่ง ควรจะเก็บผมไว้ปลูกส่วนหน้าผาก ซึ่งสำคัญกว่า เพราะว่าคนเรามองกันเห็นหน้าผากก่อนกระหม่อม
 

ปลูกผมบนกระหม่อม

ปลูกบนกระหม่อม

     เซลล์รากผม อาจจะเป็น 1,2,3 เส้นก็ได้

     ปลูกตามแนวผมตามธรรมชาติ

                  ขวัญเดี่ยว

                        S

                        Z

                     2 ขวัญ

                        SS

                        ZZ

                        ZS

                        SZ

     เพื่อให้ผมที่งอกมาสวยงามตามธรรมชาติ
 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Website Updated by HAIR HAIR HAIR Transplant Surgery -

 

Best & Most Experienced Hair Transplant Doctor in Bangkok - Over 30 years experience - American & International Customers Welcome - Hotels Nearby - Chauffeur Service Available  www.hair-hair-hair.com