ปลูกแก้ไรผมผิดธรรมชาติ

จากการปลูกวิธีโบราณ

        สมัยโบราณปลูกผมโดยการเจาะเป็นแว่น(PUNCH GRAFT) ไรผมที่ขึ้นมาเหมือนผมตุ๊กตา,ฝาขนมครก,ภูเขาไฟ ฯลฯ และยังปลูกไปบนเส้นเรขาคณิต กลม,ตรง,โค้ง ดูเหมือนงานปลูกจากเครื่องจักร ไม่นุ่มนวลเหมือนผมธรรมชาติ

        ปัจจุบันที่ H.H.H. ปลูกโดยเลือกเส้นผมทีละเส้น(H.H.H. FUE) และปลูกโดยหลักการไรผม"ลายไทย"ผมที่ขึ้นจึงดูเป็นธรรมชาติ

การปลูกแก้โดยใช้เส้นขนจากหน้าอก

Before: 

    -ปลูกโดยการเจาะเป็นแว่น,เป็นกอ(PUNCH GRAFT)

After:

    -ปลูกโดยเส้นขนจากหน้าอก โดยหลักการไรผม"ลายไทย"

Mixed Beard and Pubic Hair to  Frontal Hairline to correct the unnatural look.

ปลูกแก้โดยเส้นผมจากเคราและเส้นขนจากที่ลับ

Before

After

Before:

   -ไรผมรูปสามเหลี่ยมไม่เป็นธรรมชาติ

 After:

   -ปลูกแก้โดยเส้นเคราและเส้นขนจากที่ลับ ดูไม่ออกว่าเป็นผมที่ปลูกมา

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Website Updated by HAIR HAIR HAIR Transplant Surgery -

 

Best & Most Experienced Hair Transplant Doctor in Bangkok - Over 30 years experience - American & International Customers Welcome - Hotels Nearby - Chauffeur Service Available  www.hair-hair-hair.com