ลวดลายไรผมลายไทย

ดัดแปลงลายไทยเพื่อให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

ไรผม"ลายไทย"

ไรผมเกิดจากผมเส้นเล็กๆ(ลูกผม)ขึ้นมาตรงบริเวณรอยต่อระหว่างหน้าผากกับเส้นผมบนหนังศีรษะ  ลูกผมเหล่านี้ขึ้นมาไม่สม่ำเสมอ เสมือนกับไม่มีระเบียบ แต่ขึ้นมาตามธรรมชาติ  สมัยโบราณการปลูกผมด้วยเครื่องมือ เจาะ เซาะแบบโบราณ ทำให้ไรผมดูไม่สวยงามไม่เป็นธรรมชาติ  ปัจจุบัน การเจาะ เซาะ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย,ละเอียดนุ่มนวล เจาะ เซาะ(HHH FUE)ทีละราก,ร่วมกับการออกแบบไรผม  ดูเป็นธรรมชาติ นุ่มนวล ไม่ขัดลูกนัยตา

ไรผมธรรมชาติต่างจากไรผมตุ๊กตา ดังนี้

            ไรผมตุ๊กตาเป็นไรผมที่มองปุ๊ปก็รู้ปั๊บว่าไม่ธรรมชาติ  ตั้งใจทำเกินไป ทำจากเครื่องจักร

 ลักษณะของไรผมตุ๊กตา

1.เท่ากันเป๊ะทั้ง 2 ข้าง ไรผมธรรมชาติไม่เคยเท่ากัน  ถ้าเท่ากันเป๊ะเกิดจากเครื่องจักรทำ

2.เป็นเส้นง่ายๆไม่ซับซ้อน

3.เป็นเส้นง่ายๆทางเรขาคณิต เช่นเส้นตรง, เส้นโค้ง, สามเหลี่ย, สี่เหลี่ยม,วงกลม,ซิกแซก,เป็นรูปคลื่น  เส้นกราฟ,ฯลฯ

4.รูปภาพที่ซ้ำๆกัน,เป็นแถว,เป็นแนว ทำนายได้

     ไรผมธรรมชาติ เกิดตามธรรมชาติ นุ่มนวล สวยงาม ไม่ขัดนัยตา

ลักษณะของไรผมธรรมชาติ

 1.   ไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง,ไม่เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง

 2.    เป็นเส้นที่ซับซ้อน

 3.    เป็นเส้นที่เป็นส่วนของภาพ,ของวัตถุหรือสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช,สัตว์,ดอกไม้ ฯลฯ

 4.    กลุ่มหรือฝูงสัตว์,ป่าดง พงไพร,ชายทะเล

 5.    เส้นจากภาพถ่าย(ทั้งภาพ)

 6.    เส้นจากภาพเขียน

 7.    เส้นจากภาพของสิ่งของหรือสัตว์ ที่ผสมปนเปกันยุ่งไปหมด

 8.    เส้นที่สับสนอลหม่าน

  9.     etc.,

      ปลูกไรผม ปลูกตามลวดลายเส้นไรผมธรรมชาติ ผมที่ขึ้นมาจึงเป็นธรรมชาติ

ไรผมตุ๊กตา

ไรผมธรรมชาติ

แบบลวดลายไรผม ลายไทย

ทำไมจึงต้องเป็น"ลายไทย"ด้วย

               ลายไทยเป็นศิลปกรรมของไทยตั้งแต่โบราณกาล  เมื่อเขียนวาดโดยหลักการลายไทย วัตถุหรือสิ่งของในธรรมชาติจะสวยงามยิ่งขึ้น,มีความนุ่มนวล,มีชีวิตชีวา ซึ่งเมื่อนำไปเสริมสร้างไรผม ก็จะได้เส้นผมที่เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ไรผมตุ๊กตา

ภาพเขียน"ลายไทย" โดยอาจารย์วุฒิชัย  พรหมมาลา จากโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ

            แนวผม"ลายไทย"บนขวัญ

เราสามารถใช้หลักการลายไทยในแนวผมบนขวัญได้เช่นเดียวกัน

            ขวัญบนศีรษะไม่ได้มีรูปร่างกลมเป๊ะทีเดียว ที่จริงจะเหมือน"นกแปลกประหลาด"มากกว่าปลูกผมไปตามแนวขนนก เส้นผมที่ขึ้นจะดูเป็นธรรมชาติ

นอกจากนี้

          หลักการ"ไรผม,แนวผม,ลายไทย"ยังสามารถนำไปใช้ในบริเวณรอยต่อของผิวหนังกับกลุ่มเส้นผมหรือขนอีกด้วยเพื่อให้ผมหรือขนที่ปลูกใหม่ดูเป็นธรรมชาติ  เช่น ปลูกหนวด,เครา,จอน,ขนหน้าอก,ขนในที่ลับ

Reference:      

        
       1    Hairline of Thailand monks and nun
             Hair Transplant Forum International 1999
       2    Whorls in Thailand monks and nun
             Hair Transplant Forum International

       3   .Line Thai Micro Hairline, ISHRS 15th Annual meeting Las Vegas
       4.   Line Thai Micro Hairline
             Hair Transplant Forum International page 48: March/April 2008

    

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Website Updated by HAIR HAIR HAIR Transplant Surgery -

 

Best & Most Experienced Hair Transplant Doctor in Bangkok - Over 30 years experience - American & International Customers Welcome - Hotels Nearby - Chauffeur Service Available  www.hair-hair-hair.com